Категорії

Зразки документів

 

Зразок заяви на оренду майна районної комунальної власності нерухомого  майна

 

 

Зразок Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна (Наказ Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 )

 

Зразок

заяви на оренду майна районної комунальної власності

нерухомого  майна

від_________ 201_р. №_____

Голові Золотоніської районної ради

____________

(або керівнику балансоутримувача майна)

Заява

Прошу укласти договір оренди майна районної комунальної власності - (повне найменування орендованого майна) площею ________ кв.м, що знаходиться на (поверх) будівлі (назва будівлі відповідно до технічного паспорта), яке розміщено за адресою:___________та обліковується на балансі (найменування балансоутримувача).

Термін дії договору оренди _________

Мета використання__________________________________

 

(код за ЄДРПОУ орендаря)

(розрахунковий рахунок і назва банку, в якому відкрито рахунок, код МФО)

(електронна адреса)

___________                             _____________          ____________

(посада)                                       (підпис)                     (прізвище та ініціали)

 

 

 

До заяви додаються такі документи:

Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

копії установчих документів;

відомості про фінансове становище (платоспроможність) з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

довідку про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого);

звіт про екологічний аудит ( у випадках, передбачених законодавством України).

 

б) для учасників, які є фізичними особами:

копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

копію декларації про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (при потребі);

звіт про екологічний аудит у випадках, передбачених  законодавством України.

Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди). Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).