Категорії

Звернення до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці

 

   На розгляді Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці знаходиться проект Закону України «Про забезпечення узгодженої політики оплати праці в бюджетній сфері (щодо визначення Кабінету Міністрів України єдиним органом регулювання оплати праці у бюджетній сфері)».

   Зазначений законопроект передбачає, що питання встановлення розмірів, умов оплати праці всіх працівників, які фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, відносяться до виключної компетенції Кабінету Міністрів України, який має затвердити до 1 вересня 2014 року єдині умови оплати праці працівників установ, організацій та органів влади, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів.

   Прийняття цього законопроекту призведе до звуження прав працівників бюджетної сфери, що суперечить ст.22 Конституції України, адже запровадить «ручний режим» регулювання умов  оплати праці у бюджетній сфері, які на сьогодні гарантуються профільними законами.

   Враховуючи, що працівники органів влади є державними службовцями і мають особливий характер роботи та низку спеціальних обмежень, питання затвердження єдиних умов оплати праці всі працівникам бюджетної сфери, потребує додаткового вивчення та детального обґрунтування.

  Також, слід зазначити, що «ручне управління» розміром базового тарифного розряду ЄТС, а саме встановлення його у розмірі нижчому за визначений ЗУ «Про оплату праці» (постанова КМУ від 25.10.2008 № 939), призвело до дискримінації в оплаті праці працівників бюджетної сфери та руйнації існуючої тарифної системи. З 2008 року штучно занижено. Залишається зарплата понад 4 млн. працівників цієї галузі, а розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на 30% менший за розмір мінімальної заробітної плати.

   Крім того, не заперечуючи можливості визначення на підзаконному рівні окремих питань, що стосуються порядку надання відповідних соціальних виплат актами Кабінету Міністрів України, слід зазначити, що за змістом відповідних положень Конституції України вирішення питань, що стосуються права на відповідні виплати та їх розміри, належить до повноважень Верховної ради України як єдиного органу законодавчої влади. Такий підхід випливає зі змісту пунктів 1, 6, 12 частини 1 статті 92 конституції України, за якою виключно законами України визначаються: «права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основи соціального захисту, засад регулювання праці і зайнятості; основи державної служби…». Відповідно до Основного закону України Кабінет Міністрів України покликаний вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина та забезпечувати проведення державної політики у всіх сферах суспільного життя, у тому числі у сфері соціального захисту (стаття 116), засоби якої визначаються Конституцією та законами України (стаття 85).

   Шановні члени комітету Верховної Ради України просимо Вас вжити заходів щодо недопущення прийняття проекту Закону України «Про забезпечення узгодженої політики оплати праці в бюджетній сфері (щодо визначення Кабінету Міністрів України єдиним органом регулювання оплати праці в бюджетній сфері)».

Повернутись